De Schelde

Ontdek in onderstaand filmpje hoe het komt dat een rivier meandert door het landschap. (Bekijk het gerust 2 maal want het gaat snel!)

De Schelde is een natuurlijke stroom die door het landschap kronkelt of meandert. Dat fenomeen maakt het de schepen niet gemakkelijk. We vertellen je hierover al iets meer, maar we komen er zeker op terug tijdens de excursie!

Afbeelding: De Havengeest​ (Jan Bosschaert & Peter Van Gucht)

We spreken ook wel van holle oevers en bolle oevers die door erosie en afzetting gevormd worden. Dat klinkt nu misschien nog als Latijn in jullie oren, maar in de haven zie je ze in het echt en wordt alles duidelijk!

Maak de oefeningen bij "Stad aan het water" op je opdrachtenblad. Gebruik hiervoor de info op deze en vorige pagina.

MEANDEREN = Het kronkelen van een rivier door het landschap. Door erosie en afzetting verandert hij langzaam van plaats.

AFZETTING = Het afzetten van materiaal door water, wind of ijs.

EROSIE = Het afslijten door wind, water of ijs.

BOLLE OEVER = De kant van de rivier waar de afzetting gebeurt. Dit is het ondiepe stuk.

HOLLE OEVER = De kant van de rivier die geërodeerd wordt. Dit is het diepe stuk en dus de vaargeul.